Skip to content

Vaatimukset listana

Tässä dokumentissa tullaan kattamaan retkikartta.fi palvelun erilaiset vaatimukset ja rajoitukset. Näitä vaatimuksia ja rajoituksia mietitään asiakkaan, liiketoiminnan, järjestelmätason, tietoturvan, suorituskyvyn, käytettävyyden, palautumisen, testattavuuden, turvallisuuden ja mekaniikan näkökulmista.

Liiketoiminta/Asiakkaat/Rajoitteet

Asiakasvaatimukset

VaatimusID Tyyppi Kuvaus Ominaisuus johon vaikuttaa
CUSTOMER-REQ-0001 Customer Requirement Palvelun tulee toimia mobiililaitteilla Mobiilikäyttöliittymä
CUSTOMER-REQ-0002 Customer Requirement Käyttöliittymän tulee olla saatavilla Suomeksi, Ruotsiksi ja Englanniksi Käyttöliittymä, Mobiilikäyttöliittymä
CUSTOMER-REQ-0003 Customer Requirement Käyttöliittymän tulee olla helppokäyttöinen ja selkeä Käyttöliittymä, Mobiilikäyttöliittymä
CUSTOMER-REQ-0004 Customer Requirement Oman sijainnin tulisi näkyä kartalla, jotta itsensä paikallistaminen olisi helppoa Oma sijainti kartalla
CUSTOMER-REQ-0005 Customer Requirement Tekstin ja painikkeiden tulisi olla tarpeeksi suuria huono näköisille Käyttöliittymä, Mobiilikäyttöliittymä, Fontti koon vaihtaminen

Liiketoiminnan vaatimukset

VaatimusID Tyyppi Kuvaus Ominaisuus johon vaikuttaa
BUSINESS-REQ-0001 Business Requirement Useita kielivaihtoehtoja, jotta mahdollisimman moni voisi käyttää palvelua Käyttöliittymä, Mobiilikäyttöliittymä
BUSINESS-REQ-0002 Business Requirement Mahdollisimman paljon tietoa palveluun, jotta palvelusta olisi mahdollisimman paljon hyötyä
BUSINESS-REQ-0003 Business Requirement Luotettavuus ja toimintakyky täytyy olla taattu, jotta palvelua koettaisiin hyväksi
BUSINESS-REQ-0004 Business Requirement Käyttöliittymän esteettömyys, jotta mahdollisimman moni voisi käyttää palvelua Käyttöliittymä, Mobiilikäyttöliittymä, Fontti koon vaihtaminen
BUSINESS-REQ-0005 Business Requirement Palvelun maksuttomuus, jotta palvelu on saatavilla kaikille

Rajoitukset / Standardit

Id Vaatimuksen kuvaus kategoria Vastuullinen
CONSTRAINT-REQ-S00000 Constrain Kaikki palvelussa esiintyvät tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, eikä tietoja tule käyttää kaupallisesti. Käyttöliittymä, Mobiilikäyttöliittymä
CONSTRAINT-REQ-S00001 Constrain Sivuston täytyy toimia GDPR tietosuojalain mukaan Käyttöliittymä, Mobiilikäyttöliittymä
CONSTRAINT-REQ-S00002 Constrain Sivustolta täytyy löytyä asianmukainen tietosuojaseloste Käyttöliittymä, Mobiilikäyttöliittymä

Järjestelmätason /Ohjelmiston vaatimukset

SYSTEM REQUIREMENTS

Tähän kerätään järjestelmän/palvelun vaatimuksia korkealla tasolla.

Tekniset vaatimukset

VaatimusID Tyyppi Kuvaus Ominaisuus johon vaikuttaa
SYSTEM-REQ-0001 System Requirement Järjestelmä tulee olla ainakin 2 eri palvelimella
SYSTEM-REQ-0002 System Requirement Tietokanta järjestelmä on MySQL
SYSTEM-REQ-0003 System Requirement Järjestelmän tulee toimia Linux ympäristössä
SYSTEM-REQ-0004 System Requirement Palvelimella tarvitaan vähintään 64 GB muistia
SYSTEM-REQ-0005 System Requirement Järjestelmän tulisi olla helposti kloonattavissa toiselle palvelimelle
SYSTEM-REQ-0006 System Requirement Järjestelmä tarvitsee load balancing palvelimen
SYSTEM-REQ-0007 System Requirement Internet-yhteyden palvelimille tulee olla kahdennettu
SYSTEM-REQ-0008 System Requirement Internet-yhteyden täytyy olla vähintään 10Gbit
SYSTEM-REQ-0009 System Requirement Palvelin tarvitsee tehokkaita Xeon-prosessoreita toimiakseen
SYSTEM-REQ-0010 System Requirement Palvelun tietojen täytyy sijaita nopealla verkkolevyllä

Toiminnalliset vaatimukset

VaatimusID Tyyppi Kuvaus Ominaisuus johon vaikuttaa
FUNCTIONAL-REQ-C0001 Functional Requirement Karttatasojen valinta Karttatasot
FUNCTIONAL-REQ-C0002 Functional Requirement Kohteiden valinta valikosta Kohdevalikko
FUNCTIONAL-REQ-C0003 Functional Requirement Kohteidenhaku nimellä Kohteiden haku
FUNCTIONAL-REQ-C0004 Functional Requirement Paikkojenhaku nimellä Paikannimihaku
FUNCTIONAL-REQ-C0005 Functional Requirement Etäisyydenmittaaminen kartasta Etäisyyden mittaus
FUNCTIONAL-REQ-C0006 Functional Requirement Alueenmittaaminen kartasta Alueen koon mittaus
FUNCTIONAL-REQ-C0007 Functional Requirement Useita karttatiloja Eri karttatilat
FUNCTIONAL-REQ-C0008 Functional Requirement Koordinaattien lukeminen kartasta Koordinaatinluku
FUNCTIONAL-REQ-C0009 Functional Requirement Linkin tekeminen karttanäkymästä Linkin luonti karttanäkymästä
FUNCTIONAL-REQ-C0010 Functional Requirement Karttamerkinnän lisääminen Karttamerkinnän lisääminen
FUNCTIONAL-REQ-C0011 Functional Requirement Oman sijainnin näyttäminen kartalla Oma sijainti kartalla
FUNCTIONAL-REQ-C0012 Functional Requirement Fontti koon vaihtaminen Fontti koon vaihtaminen
FUNCTIONAL-REQ-C0013 Functional Requirement Koordinaattihaku Koordinaattihaku

Ei-Toiminnalliset vaatimukset

Tietoturva

VaatimusID Tyyppi Kuvaus Ominaisuus johon vaikuttaa
SECURITY-REQ-0001 Non-Functional Security DDoS-hyökkäyksien estäminen
SECURITY-REQ-0002 Non-Functional Security Maksimi request määrä yhdestä IP-osoitteesta sekunnissa
SECURITY-REQ-0003 Non-Functional Security Tietokantojen suojaus ulkopuolisilta yhteyksiltä
SECURITY-REQ-0004 Non-Functional Security Palvelimien suojaaminen ulkopuolilta hyökkäyksiltä
SECURITY-REQ-0005 Non-Functional Security Yhteyksien suojaaminen ulkopuolisiin tietolähteisiin

Suorituskyky

VaatimusID Tyyppi Kuvaus Ominaisuus johon vaikuttaa
PERFORMANCE-REQ-0000 Non-Functional Performance Sovelluspuolen suorituskyvyn optimointi
PERFORMANCE-REQ-0001 Non-Functional Performance Tietokannan suorituskyvyn optimointi
PERFORMANCE-REQ-0002 Non-Functional Performance Ulkoisistatietolähteistä haettavan tiedon suorituskyvyn optimointi
PERFORMANCE-REQ-0003 Non-Functional Performance Käyttäjien määrän rajoittaminen ruuhka-aikoina laittamalla ihmisiä 'jonoon' odottamaan vuoroaan
PERFORMANCE-REQ-0004 Non-Functional Performance Yhteyksien määrän rajoitus yhdestä IP-osoitteesta
PERFORMANCE-REQ-0005 Non-Functional Performance Palvelimien skaalautuvuus suurina ruuhka-aikoina

Käytettävyys

VaatimusID Tyyppi Kuvaus Ominaisuus johon vaikuttaa
USABILITY-REQ-0000 Non-Functional Usability Palvelun saatavuus useilla kielillä Käyttöliittymä, Mobiilikäyttöliittymä
USABILITY-REQ-0001 Non-Functional Usability Hyvien värien valinta, koska käyttäjällä voi olla värisokeus Käyttöliittymä, Mobiilikäyttöliittymä
USABILITY-REQ-0002 Non-Functional Usability Selkeä ja helppokäyttöinen käyttöliittymä, koska käyttäjien taitotasot vaihtelevat Käyttöliittymä, Mobiilikäyttöliittymä
USABILITY-REQ-0003 Non-Functional Usability Käyttöohjeet saataville, jotta palvelun käyttö olisi mahdollista kaikille Käyttöliittymä, Mobiilikäyttöliittymä
USABILITY-REQ-0004 Non-Functional Usability Mobiiliversio, jotta käyttö onnistuu myös älylaitteilla Mobiilikäyttöliittymä
USABILITY-REQ-0005 Non-Functional Usability Fontin koon vaihtaminen isommaksi, jotta myös huononäköiset voisivat käyttää palvelua Fontti koon vaihtaminen

Palautuminen

VaatimusID Tyyppi Kuvaus Ominaisuus johon vaikuttaa
RECOVERY-REQ-00100 Non-Functional Recovery Tietokanta palvelimen täytyy olla saatavilla ennen verkkosivujen palautumista
RECOVERY-REQ-00100 Non-Functional Recovery Palvelun täytyy pystyä osittain toimimaan vaikka ulkoiset tietolähteet eivät olisi saatavilla

Testattavuus

VaatimusID Tyyppi Kuvaus Ominaisuus johon vaikuttaa
TESTABILITY-REQ-0000 Non-Functional Testability Kuormitus-/Suorituskykytestaus
TESTABILITY-REQ-0001 Non-Functional Testability Toiminnallisuuden testaus eri laitteilla
TESTABILITY-REQ-0002 Non-Functional Testability Turvallisuus testaus
TESTABILITY-REQ-0003 Non-Functional Testability Luotettavuuden testaus
TESTABILITY-REQ-0004 Non-Functional Testability Käytettävyyden testaus
TESTABILITY-REQ-0005 Non-Functional Testability Palauttamisen testaus