Skip to content

Paikannimihaun testaus

Testitapauksen kuvaus Tarkistetaan, että paikannimihaku toimii käyttötapaus kuvauksen mukaisesti
Testitapaus ID TC0007
Testitapauksen suunnittelija Jonne Okkonen
Testitapauksen hyväksyjä: Teuvo Testaaja
Luontipvm 10.3.2019
Luokitus toiminnallinen

Päivityshistoria

 • versio 0.1

Testin kuvaus / tavoite

 • Testataan paikannimihaku, sen tulisi toimia käyttötapaus kuvaksen mukaisesti ja täyttää asetetut vaatimukset.

Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin

Testin alkutilanne (Pre-state)

 • Valitaan useita eri tyyppisiä paikkoja, joilla hakua testataan.

Testiaskeleet (Test Steps)

 1. Haetaan valitut paikat kartalta haun avulla
  1. Tarkistetaan sijainnin oikeus
 2. Tarkistetaan, että ehdotetut paikat liittyvät hakusanaan

Testin lopputilanne (End-State)

 • Tarkastellaan testin tuloksia ja tarkistetaan vastaavatko ne testausehtoja, tarvittaessa tehdään tarvittavat muutokset.

Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)

 • Läpäisykriteerit:

  • Paikan tulisi löytyä haun avulla
  • Paikan sijainnin tulisi olla oikea
  • Ehdotettujen paikkojen nimien tulisi liittyä hakusanaan
 • Jos läpäisykriteerit täyttyvät testi on hyväksytty, mikäli kriteerit eivät täyty testi on hylätty.