Skip to content

Mobiilikäyttöliittymän testaus

Testitapauksen kuvaus Tarkistetaan, että mobiilikäyttöliittymä täyttää tarvittavat vaatimukset
Testitapaus ID TC0002
Testitapauksen suunnittelija Jonne Okkonen
Testitapauksen hyväksyjä: Teuvo Testaaja
Luontipvm 9.3.2019
Luokitus ei-toiminnallinen

Päivityshistoria

 • versio 0.1

Testin kuvaus / tavoite

 • Mobiilikäyttöliittymä testauksessa testataan alla listatut vaatimukset, sekä mobiilikäyttöliittymän toimivuus eri selaimilla, puhelimilla, kuvatarkkuuksilla ja kuvasuhteilla.

Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin

Testin alkutilanne (Pre-state)

 • Varataan testiin useita verkkoselaimia ja mobiililaitteita
 • Jos mahdollista luodaan testitilanne käyttämällä useita henkilöitä eri taitotasoilla.

Testiaskeleet (Test Steps)

 1. Testataan toimivuus eri mobiililaitteilla (esim. tabletti, puhelin, jne)
 2. Testataan mobiilikäyttöliittymän helppokäyttöisyys ja selkeys (mieluiten useilla henkilöillä, jotka ovat eri taitotasoilta)
 3. Testaaan tekstin ja painikkeiden koon vaihtamista
 4. Tarkistetaan täyttääkö sivusto GDPR-tietosuojavaatimukset
 5. Testataan verkkosivun ulkonäkö eri suodattimilla, jotta nähdään kuinka värisokea näkisi sivuston.
 6. Tarkistetaan, että käyttöohjeet löytyvät ja ne ovat tarpeeksi kattavat
 7. Testataan verkkosivun ulkoasu ja toimivuus eri selaimilla
 8. Testataan verkkosivun ulkoasu ja toimivuus eri kuvatarkkuuksilla ja kuvasuhteilla.

Testin lopputilanne (End-State)

 • Tarkastellaan testin tuloksia ja tarkistetaan vastaavatko ne testausehtoja, tarvittaessa tehdään tarvittavat muutokset.

Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)

 • Läpäisykriteerit:

  • Constrainit täytyy täyttyä
  • Sivuston täytyy toimia eri selaimilla
  • Sivuston täytyy toimia Android ja iOS-laitteilla
  • Sivuston täytyy toimia eri kuvatarkkuuksilla ja kuvasuhteilla
  • Eri kielten täytyy olla saatavilla
 • Jos läpäisykriteerit täyttyvät testi on hyväksytty, mikäli kriteerit eivät täyty testi on hylätty.