Skip to content

Linkin luonti karttanäkymästä testaus

Testitapauksen kuvaus Tarkistetaan, että linkin luonti karttanäkymästä toimii käyttötapaus kuvauksen mukaisesti
Testitapaus ID TC0012
Testitapauksen suunnittelija Jonne Okkonen
Testitapauksen hyväksyjä: Teuvo Testaaja
Luontipvm 10.3.2019
Luokitus toiminnallinen

Päivityshistoria

 • versio 0.1

Testin kuvaus / tavoite

 • Testataan linkin luonti karttanäkymästä, sen tulisi toimia käyttötapaus kuvauksen mukaisesti ja täyttää asetetut vaatimukset.

Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin

Testiaskeleet (Test Steps)

 1. Valitaan jokin kohta kartasta
 2. Lisätään kartalle karttamerkintä
 3. Valitaan muutamia karttatasoja näkyviin
 4. Luodaan linkki karttanäkymästä
 5. Avataan luotu linkki
 6. Tarkistetaan saatiinko sama karttanäkymä esiin
  1. Tarkistetaan löytyykö karttanäkymästä karttamerkinnät
  2. Tarkistetaan ovatko samat karttatasot valittuna

Testin lopputilanne (End-State)

 • Tarkastellaan testin tuloksia ja tarkistetaan vastaavatko ne testausehtoja, tarvittaessa tehdään tarvittavat muutokset.

Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)

 • Läpäisykriteerit:

  • Linkin luonnin täytyy toimia käyttötapaus kuvauksen mukaisesti
  • Kartta merkintöjen tulee säilyä karttanäkymässä, josta linkki luotiin
  • Samojen karttatasojen täytyy pysyä valittuna karttanäkymässä, josta linkki luotiin
 • Jos läpäisykriteerit täyttyvät testi on hyväksytty, mikäli kriteerit eivät täyty testi on hylätty.