Skip to content

Koordinaattihaun testaus

Testitapauksen kuvaus Tarkistetaan, että koordinaattien hakeminen toimii käyttötapauksen kuvailemalla tavalla
Testitapaus ID TC0014
Testitapauksen suunnittelija Jonne Okkonen
Testitapauksen hyväksyjä: Teuvo Testaaja
Luontipvm 10.3.2019
Luokitus toiminnallinen

Päivityshistoria

 • versio 0.1

Testin kuvaus / tavoite

 • Testataan koordinaattihaku, sen tulisi toimia käyttötapauksen kuvailemalla tavalla ja täyttää sille asetetut vaatimukset.

Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin

Testin alkutilanne (Pre-state)

 • Valitaan useita koordinaatteja käyttämällä toista luotettua karttaa

Testiaskeleet (Test Steps)

 1. Haetaan koordinaatit haun avulla
  1. Tarkistetaan, että koordinaatit ovat oikeassa paikassa
 2. Testataan hakua eri koordinaatti tyypeillä

Testin lopputilanne (End-State)

 • Tarkastellaan testin tuloksia ja tarkistetaan vastaavatko ne testausehtoja, tarvittaessa tehdään tarvittavat muutokset.

Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)

 • Läpäisykriteerit:

  • Koordinaattihaun tulisi toimia käyttötapauksessa kuvaillulla tavalla
  • Koordinaattien tulee olla oikeassa sijainnissa
  • Koordinaatti haun tulee toimia KKJ, ETRS-TM35FIN ja WGS84 koordinaatti tyypeillä
 • Jos läpäisykriteerit täyttyvät testi on hyväksytty, mikäli kriteerit eivät täyty testi on hylätty.