Skip to content

Koordinaatin luvun testaus

Testitapauksen kuvaus Tarkistetaan, että koordinaattien lukeminen toimii käyttötapaus kuvauksen mukaisesti
Testitapaus ID TC0011
Testitapauksen suunnittelija Jonne Okkonen
Testitapauksen hyväksyjä: Teuvo Testaaja
Luontipvm 10.3.2019
Luokitus toiminnallinen

Päivityshistoria

 • versio 0.1

Testin kuvaus / tavoite

 • Testataan että koordinaattien luku toimii käyttötapaus kuvauksen mukaisesti ja täyttää tarvittavat vaatimukset.

Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin

Testin alkutilanne (Pre-state)

 • Valitaan useita koordinaattipisteitä toisesta luotettavasta kartasta.

Testiaskeleet (Test Steps)

 1. Tarkistetaan koordinaattipisteiden sijaintien oikeus
 2. Tarkistetaan KKJ, ETRS-TM35FIN, WGS84 koordinaatti muotojen oikeus

Testin lopputilanne (End-State)

 • Tarkastellaan testin tuloksia ja tarkistetaan vastaavatko ne testausehtoja, tarvittaessa tehdään tarvittavat muutokset.

Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)

 • Läpäisykriteerit:

  • Koordinaattipisteiden sijainnit ovat kartalla oikein
  • KKJ, ETRS-TM35FIN, WGS84 koordinaatti muodot on merkattu oikein
 • Jos läpäisykriteerit täyttyvät testi on hyväksytty, mikäli kriteerit eivät täyty testi on hylätty.