Skip to content

Kohteiden haun testaus

Testitapauksen kuvaus Tarkistetaan, että kohteiden haku toimii käyttötapauksen mukaisesti
Testitapaus ID TC0006
Testitapauksen suunnittelija Jonne Okkonen
Testitapauksen hyväksyjä: Teuvo Testaaja
Luontipvm 10.3.2019
Luokitus toiminnallinen

Päivityshistoria

 • versio 0.1

Testin kuvaus / tavoite

 • Testaan kohteiden haun toiminta, sen tulisi toimia käyttötapa kuvauksen mukaisesti ja täyttää asetetut vaatimukset.

Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin

Testin alkutilanne (Pre-state)

 • Valitaan useita kohteita, joilla voidaan testata haun toimintaa.

Testiaskeleet (Test Steps)

 1. Haetaan testaukseen valitut kohteet
  1. Tarkastetaan kohteen sijainti
  2. Tarkastetaan kohteen tiedot
 2. Testataan kuinka tarkka hakusana täytyy syöttää

Testin lopputilanne (End-State)

 • Tarkastellaan testin tuloksia ja tarkistetaan vastaavatko ne testausehtoja, tarvittaessa tehdään tarvittavat muutokset.

Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)

 • Läpäisykriteerit:

  • Kohteiden täytyy löytyä haun avulla
  • Kohteiden sijainti täytyy olla oikea
  • Kohteiden tiedot täytyy olla oikeat
 • Jos läpäisykriteerit täyttyvät testi on hyväksytty, mikäli kriteerit eivät täyty testi on hylätty.