Skip to content

Kohdevalikon testaus

Testitapauksen kuvaus Tarkistetaan, että kohdevalikko toimii käyttötapauksen mukaisesti
Testitapaus ID TC0005
Testitapauksen suunnittelija Jonne Okkonen
Testitapauksen hyväksyjä: Teuvo Testaaja
Luontipvm 10.3.2019
Luokitus toiminnallinen

Päivityshistoria

 • versio 0.1

Testin kuvaus / tavoite

 • Testataan kohdevalikon toiminta, sen tulisi toimia käyttötapauksen kuvailemalla tavalla ja täyttää tarvittavat vaatimukset.

Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin

Testin alkutilanne (Pre-state)

 • Valitaan testaukseen muutamia kohteita eri kategorioista.

Testiaskeleet (Test Steps)

 1. Testataan testaukseen valitut kohteet
  1. Tarkistetaan kohteiden sijainnin oikeus
  2. Tarkistetaan kohteiden tietojen oikeus

Testin lopputilanne (End-State)

 • Tarkastellaan testin tuloksia ja tarkistetaan vastaavatko ne testausehtoja, tarvittaessa tehdään tarvittavat muutokset.

Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)

 • Läpäisykriteerit:

  • Valittujen kohteiden täytyy löytyä kartalta
  • Valittujen kohteiden sijainnin täytyy olla oikein
  • Valittujen kohteiden tietojen täytyy olla oikein
 • Jos läpäisykriteerit täyttyvät testi on hyväksytty, mikäli kriteerit eivät täyty testi on hylätty.