Skip to content

Karttamerkinnän lisäämisen testaus

Testitapauksen kuvaus Tarkistetaan, että karttamerkinnän lisääminen onnistuu käyttötapauksen mukaan
Testitapaus ID TC0013
Testitapauksen suunnittelija Jonne Okkonen
Testitapauksen hyväksyjä: Teuvo Testaaja
Luontipvm 10.3.2019
Luokitus toiminnallinen

Päivityshistoria

  • versio 0.1

Testin kuvaus / tavoite

  • Testataan karttamerkinnän lisäys, sen tulisi toimia käyttötapauksen kuvailemalla tavalla ja täyttää sille asetetut vaatimukset

Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin

Testiaskeleet (Test Steps)

  1. Tarkistetaan onnistuuko karttamerkinnän lisääminen käyttötapaus kuvauksen mukaisesti

Testin lopputilanne (End-State)

  • Tarkastellaan testin tuloksia ja tarkistetaan vastaavatko ne testausehtoja, tarvittaessa tehdään tarvittavat muutokset.

Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)

  • Läpäisykriteerit:

    • Karttamerkinnän lisäämisen täytyy onnistua käyttötapaus kuvauksen mukaisesti
  • Jos läpäisykriteerit täyttyvät testi on hyväksytty, mikäli kriteerit eivät täyty testi on hylätty.