Skip to content

Fontti koon vaihtamisen testaus

Testitapauksen kuvaus Tarkistetaan, että fontti koon vaihtaminen toimii käyttötapauksen kuvailemalla tavalla
Testitapaus ID TC0015
Testitapauksen suunnittelija Jonne Okkonen
Testitapauksen hyväksyjä: Teuvo Testaaja
Luontipvm 10.3.2019
Luokitus toiminnallinen

Päivityshistoria

  • versio 0.1

Testin kuvaus / tavoite

  • Testataan toimiiko fontti koon vaihtaminen käyttötapauksen kuvailemalla tavalla ja täyttääkö toiminto asetetut vaatimukset.

Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin

Testiaskeleet (Test Steps)

  1. Testataan toimiiko fontti koon säätäminen
  2. Tarkistetaan ovatko maximi ja minimi koot säädetty oikein
  3. Tarkistetaan, että tekstiä isonnettaessa tai pienennettäessä responsiivisuus toimii oikein

Testin lopputilanne (End-State)

  • Tarkastellaan testin tuloksia ja tarkistetaan vastaavatko ne testausehtoja, tarvittaessa tehdään tarvittavat muutokset.

Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)

  • Läpäisykriteerit:

    • Fontti koon vaihtaminen täytyy toimia käyttötapauksen kuvailemalla tavalla.
  • Jos läpäisykriteerit täyttyvät testi on hyväksytty, mikäli kriteerit eivät täyty testi on hylätty.