Skip to content

Etäisyyden mittauksen testaus

Testitapauksen kuvaus Tarkistetaan, että etäisyyden mittaus toimii käyttötapauksen kuvailemalla tavalla
Testitapaus ID TC0008
Testitapauksen suunnittelija Jonne Okkonen
Testitapauksen hyväksyjä: Teuvo Testaaja
Luontipvm 10.3.2019
Luokitus toiminnallinen

Päivityshistoria

 • versio 0.1

Testin kuvaus / tavoite

 • Testataan etäisyyden mittauksen toiminta, sen tulisi toimia käyttötapaus kuvauksen mukaisesti ja täyttää asetetut vaatimukset.

Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin

Testin alkutilanne (Pre-state)

 • Valitaan useita pisteitä ja lasketaan valmiiksi niiden välinen etäisyys käyttämällä toista luotettavaa karttaa

Testiaskeleet (Test Steps)

 1. Valitaan kartalta samat pisteet
 2. Tarkistetaan vastaako laskettu etäisyys pisteiden todellista tarkistettua etäisyyttä

Testin lopputilanne (End-State)

 • Tarkastellaan testin tuloksia ja tarkistetaan vastaavatko ne testausehtoja, tarvittaessa tehdään tarvittavat muutokset.

Huomioitava testin aikana

 • Koska pisteet asetellaan käsin saattaa etäisyys heittää hieman.

Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)

 • Läpäisykriteerit:

  • Etäisyyden mittaus täytyy toimia käyttötapauksen mukaisesti
  • Matkan virhemarginaalin tulee olla alle 100 metriä
 • Jos läpäisykriteerit täyttyvät testi on hyväksytty, mikäli kriteerit eivät täyty testi on hylätty.