Skip to content

Alueen koon mittauksen testaus

Testitapauksen kuvaus Tarkistetaan, että alueen koon mittaus toimii käyttötapauksen kuvailemalla tavalla
Testitapaus ID TC0009
Testitapauksen suunnittelija Jonne Okkonen
Testitapauksen hyväksyjä: Teuvo Testaaja
Luontipvm 10.3.2019
Luokitus toiminnallinen

Päivityshistoria

 • versio 0.1

Testin kuvaus / tavoite

 • Testataan toimiiko alueen koon mittaaminen käyttötapauksen kuvailemalla tavalla ja täyttääkö toiminto asetetut vaatimukset.

Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin

Testin alkutilanne (Pre-state)

 • Valitaan useita alueita ja lasketaan niille valmiiksi niiden koot käyttämällä toista luotettavaa karttaa

Testiaskeleet (Test Steps)

 1. Valitaan kartalta samat alueet
 2. Tarkistetaan vastaako laskettu koko alueiden todellista kokoa

Testin lopputilanne (End-State)

 • Tarkastellaan testin tuloksia ja tarkistetaan vastaavatko ne testausehtoja, tarvittaessa tehdään tarvittavat muutokset.

Huomioitava testin aikana

 • Koska alue valitaan käsin saattaa koko heittää hieman.

Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)

 • Läpäisykriteerit:

  • Alueen koon mittaus täytyy toimia käyttötapauksen mukaisesti
  • Alueen koon virhemarginaali tulee olla alle 1 neliömetrin
 • Jos läpäisykriteerit täyttyvät testi on hyväksytty, mikäli kriteerit eivät täyty testi on hylätty.